CNC fräsning

 Vi har möjlighet att bearberta både 3- och -5-axligt.

Vi inriktar oss framför allt på mindre objekt i prototyptillverkning och kortare serier.

Vi kan bearbeta de flesta material.